wtorek, 6 sierpnia 2013

Rozprawka: "Rola rodziny w życiu człowieka"

     Rodzina to grono osób, w którym powinniśmy czuć się bezpiecznie, to podstawowa jednostka społeczna. Zazwyczaj możemy na niej polegać w każdej sytuacji. Sądzę, że rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w życiu i rozwoju człowieka.
     Pierwszym argumentem dowodzącym prawdziwości tej tezy jest to, że rodzina zaspakaja podstawowe potrzeby człowieka zarówno emocjonalne jak i ekonomiczne. Jako przykład może posłużyć postać Ani z Zielonego Wzgórza. Rodzina zastępcza otoczyła ją miłością jakiej nigdy wcześniej nie zaznała. Bohaterka znalazła oparcie u Maryli i Mateusza oraz przyjaciół w sąsiedztwie. Uczyniło ją to szczęśliwą.
     Po drugie, rodzina wychowuje, kształtuje system wartości i postawy. Przykładem może być Święta Rodzina z Biblii. Jezus, Maryja i Józef to prawzór rodziny chrześcijańskiej, w której rodzice uczyli Syna Bożego wiary, tradycji i obyczajów.
     Po trzecie, bliscy pomagają w trudnych sytuacjach życiowych. Jako przykład może posłużyć postawa rodziców w chwili gdy dziecko ma kłopoty i jest wspierane.
    Kolejny argument przemawiający za prawdziwością tej tezy to, to że rodzina jest także wspólnotą, w której wszyscy dbają o wspólne dobro. Przykładem jest piosenka "Wszyscy Polacy to jedna rodzina".
    Z powyższych argumentów jasno wynika, że rodzina odgrywa istotną rolę w życiu każdego z nas. To od niej i wzajemnych relacji zależy to jakimi ludźmi będziemy w przyszłości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz